Dokumenty

  1. Uchwala Kierunkowa Rady Miasta podjęta wraz z powołaniem Spółki Trasa Łagiewnicka
  2. List protestacyjny mieszkanców Borku i Ruczaju do Prezydenta JM (poparty bez mała 1400 podpisami Krakowian)
  3. Odpowiedź Prezydenta Jacka Majchrowskiego
  4. Informacja z Rady Dzielnicy VIII o braku konsultacji społecznych w tejże dzielnicy do chwili powołania Spółki (luty 2016)
  5. Wnioski i uwagi Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody