Nasze postulaty

  1. Otwartego dialogu władz miasta z mieszkańcami, szanowania głosu lokalnych społeczności, naukowców oraz przedstawicieli organizacji społecznych przy wszelkich inwestycjach ingerujących w tkankę miasta.
  2. Wstrzymania budowy Trasy Łagiewnickiej w uzgodnionym ze stroną społeczną terminie na okres minimum 2 tygodni i przeprowadzenia ponownych konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia rozmiarów TŁ i zminimalizowania szkód społecznych oraz środowiskowych.
  3. Adaptacji Krakowa do kryzysu klimatyczno-ekologicznego po konsultacjach z ekspertami, naukowcami oraz mieszkańcami.
  4. Zaprzestania rewitalizacji Krakowa betonem oraz przeniesienia priorytetu inwestycyjnego na infrastrukturę transportu zbiorowego oraz rowerowego.
  5. Budowy linii tramwajowej na całej długości trasy Łagiewnickiej.
  6. Ograniczenia rozmiarów trasy do 2 pasów, w tym jednego przeznaczonego na komunikację zbiorową, oraz przeznaczenia pozostałego terenu na pasy zieleni, które będą redukować hałas, zanieczyszczenia oraz temperaturę podczas upałów.
  7. Objęcia całej długości trasy odcinkowym pomiarem prędkości i wprowadzenia ograniczenia prędkości do 50 km/h, dzięki czemu nie będzie potrzeby budowania ekranów dźwiękochłonnych.
  8. Podania do informacji publicznej i poddania pod szeroką dyskusję prognoz ruchu, w oparciu o które wykonano analizę środowiskową.