Planowanie transportu w Krakowie

mgr Piotr Cieśla, aktywista EarthStrike

Na temat absurdalności budowy Trasy Łagiewnickiej w obecnym kształcie wypowiadało się wielu specjalistów ds. planowania transportu. W tym momencie chciałbym jedynie przypomnieć parę faktów:


Pomimo wyżej wymienionych mankamentów zdecydowano się na jej realizację, a inwestycja jest w toku. W związku z powyższym chciałbym, aby osoby decyzyjne odpowiedziały na następujące pytania związane z Trasą Łagiewnicką i III obwodnicą:

Jednocześnie cały czas jesteśmy bombardowani miejskim PR-em pokazującym Kraków jako lidera inwestycji w transport zrównoważony. Nie kwestionuję tutaj nakładów na nowoczesny tabor autobusowy, bo faktycznie mamy czym się pochwalić na tle innych miast, przy czym tabor tramwajowy nadal pozostaje wiele do życzenia. Chciałbym więc zapytać władze miasta o 4 kwestie w szerszym kontekście funkcjonowania transportu w Krakowie:

Na końcu chciałbym zaapelować do całego środowiska akademickiego związanego z planowaniem transportu miejskiego i aglomeracyjnego, urzędników oraz organizacji społecznych o rozpoczęcie debaty na temat funkcjonowania komunikacji w Krakowie i przyszłych inwestycji w tym zakresie. Przed nami prawdopodobnie ostatnia perspektywa unijna na spore dofinansowanie transportu zbiorowego w miastach. Nie zmarnujmy tej szansy!!!